Ny akademiforskare i medicin

Akademien har utsett docent Leif Carlsson, 41 år, Umeå Center för Molekylärmedicin, Umeå universitet, till innehavare av särskild forskartjänst (akademiforskare) i medicin. Tjänsten löper i fem år och finansieras av Tobias Stiftelsen.

Leif Carlsson forskar på blodstamceller. De särskilda egenskaperna hos dessa celler gör att de både kan utvecklas till nya blodstamceller och till blodkroppar, vilket gör dem användbara både vid benmärgstransplantation och vid försöken att odla fram blod.

Trots att egenskaperna är kända vet man nästan ingenting om hur de regleras på molekylär nivå. Carlssons grupp har speciellt studerat en gen (Lhx2) som är viktig vid utvecklingen av olika organsystem och det blodbildande systemet. Kunskaper om processerna som reglerar stamceller och organutveckling är viktig för all regenerativ medicin, dvs. där man försöker återskapa skadade organ och vävnader.

 

Mer information

Tobiasstiftelsen