Nils Dencker invald i matematikklassen

Akademien invalde vid sin ordinarie sammankomst den 8 oktober professor Nils Dencker, Lunds universitet, till svensk ledamot av klassen för matematik.

Nils Dencker har gjort betydande insatser inom teorin för linjära partiella differentialoperatorer, särskilt inom området mikrolokal analys. I sin forskning har han studerat frågor som berör existens och regularitet av lösningar till differential- och pseudodifferentialekvationer. Inom teorin för partiella differentialekvationer har det funnits ett berömt förmodande, villkoret ”Psi” (Ψ) för lösbarhet. Det väckte en hel del uppmärksamhet när Dencker för några år sedan tillkännagav att han hade bevisat riktigheten av förmodandet. Beviset sågs som ett stort genombrott.

För sina insatser har han belönats med flera utmärkelser och belöningar, bl a Gårdingpriset i matematik 2003 och det prestigefyllda ”Clay Research Award” från Clay Mathematics Institute 2005.