Nationella priser i fysik, matematik och geovetenskap

Vid sitt senaste sammanträde 4 juni fattade Vetenskapsakademien beslut om tre nationella priser: Edlundska priset, Wallmarkska priset och Letterstedtska priset för särskilt maktpåliggande vetenskapliga undersökningar.

Edlundska priset

Anna Delin, professor vid KTH, tilldelas Edlundska priset år 2024 på 155 000 kr

”för betydelsefulla bidrag till den teoretiska beskrivningen av magnetiska och kvantfenomen i nanosystem och för utveckling av kopplade spinn-gitter dynamiska simuleringar.”

Anna Delin, KTH

Wallmarkska priset

Oliver Lindblad Petersen, universitetslektor vid matematiska institutionen, Stockholms universitet, tilldelas Wallmarkska priset år 2024 på 255 000 kr

 ”för fundamentalt ny matematisk förståelse av allmän relativitetsteori”.

Oliver Lindblad Petersen, Stockholms universitet

Letterstedtska maktpåliggande

Letterstedtska priset för särskilt maktpåliggande vetenskapliga undersökningar år 2024 på 200 000 kr tilldelas (prissumman delas lika mellan pristagarna)

Janine Splettstößer, professor vid Chalmers tekniska högskola

”för studier av kvant-termodynamik i mesoskopiska system, inklusive arbetet ’Ickejämviktssystem som Maxwells demon’, samt maktpåliggande ledningsarbete inom satsningsområde Chalmers Area of Advance nano och omfattande inspirationsverksamhet”.

Janine Splettstößer, Chalmers tekniska högskola

Hui-Wen Lai, postdoktor vid Göteborgs universitet

”för doktorsavhandlingen ’Towards an improved understanding of precipitation variations over the Tibetan Plateau’ samt hennes betydande bidrag till AR6, den sjätte bedömningsrapporten från Förenta nationernas Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)”

Hui-Wen Lai, Göteborgs universitet