Nationalekonom med många forskningsområden invald i akademien

Onsdagen den 9 september valdes Thomas Aronsson, professor i nationalekonomi vid Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet, in i akademiens klass för samhällsvetenskaper.

Professor Thomas Aronsson, nyinvald ledamot av akademiens klass för samhällsvetenskaper. Foto: Sissi Callheim Aronsson

Thomas Aronssons huvudområden är välfärdsteori, offentlig ekonomi och miljöekonomi. För närvarande leder han ett forskningsprojekt om optimal inkomst- och varubeskattning. Bland annat behandlas marknadsmisslyckanden och begränsad rationalitet och deras konsekvenser för den ekonomiska politiken. Ett annat exempel på hans forskning är ”social accounting”, som handlar om att mäta välfärd respektive hur nationalräkenskaperna idealt bör vara utformade för att ge välfärdsrelevant information. Sedan 2007 är han medlem av Expertgruppen för miljöstudier vid Finansdepartementet, vars uppgift är att bredda och fördjupa underlaget för framtida miljöpolitiska och samhällsekonomiska beslut inom miljöområdet.

 

 

Mer information

Thomas Aronsson, Umeå universitet