Nanoforskare, matematiker, författare, översättare och skolsatsning belönade av akademien

Akademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 17 april att prisbelöna nanoforskaren Daniel Aili, Linköpings universitet, matematikern David Witt-Nyström, Chalmers tekniska högskola, författaren Monica Lauritzen, översättaren Erik Andersson samt initiativtagarna bakom Kemilektorslänken, Sture Nordholm och Agneta Sjögren, för sina framstående insatser.

Arnbergska priset 2013

på 70 000 kronor, tilldelas Daniel Aili, forskarassistent vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), Linköpings universitet, ”för hans utveckling och studier av metoder för att bygga hybrida nanomaterial och applikationer inom regenerativ medicin, diagnostik och läkemedelsdosering”.

Priset kommer att utdelas vid akademiens ordinarie sammankomst den 11 september 2013.

Sparreska priset 2013

på 60 000 kronor, tilldelas David Witt Nyström, doktorand vid Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers tekniska högskola, ”för hans arbeten som förenar teorin för Okounkovkroppar i algebraisk geometri med Kählergeometri och pluripotentialteori”.

Priset kommer att utdelas vid akademiens ordinarie sammankomst den 12 juni 2013.

Letterstedtska författarpriset 2013

på 60 000 kronor, tilldelas Monica Lauritzen för hennes bok Sanningens vägar, Anne Charlotte Lefflers liv & dikt (Albert Bonniers Förlag 2012).

Priset kommer att utdelas vid akademiens ordinarie sammankomst den 15 maj 2013.

Letterstedtska översättarpriset 2013

på 55 000 kronor, tilldelas Erik Andersson för hans översättning av Ulysses av James Joyce (Albert Bonniers Förlag 2012).  

Priset kommer att utdelas vid akademiens ordinarie sammankomst den 15 maj 2013.

Letterstedtska priset för särskilt maktpåliggande vetenskapliga undersökningar 2013

på 45 000 kronor, tilldelas Sture Nordholm, professor emeritus vid
Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet och Agneta Sjögren, kanslichef för Svenska Kemistsamfundet,  ”för skapandet av Kemilektorslänken”.

Priset kommer att utdelas vid akademiens ordinarie sammankomst den 9 oktober 2013.