Miljonanslag till studie om undervisning på engelska

På senare år har det blivit vanligare att elever i grundskolan får undervisning delvis på engelska. Forskaren Eva Olsson vill ta reda på vad det innebär för barnens ämneskunskaper. Vetenskapsakademien beviljar nu projektet en och en halv miljon kronor från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse.

Idag vet vi inte med säkerhet hur barn som får undervisning på ett andraspråk tillgodogör sig ämneskunskaperna. I Sverige har endast ett fåtal studier genomförts och resultat från internationell forskning ger inga entydiga svar. Nu vill Eva Olsson, lektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, ta reda på hur det faktiskt förhåller sig.

Eva Olsson Foto: Privat

Inom ramen för projektet kommer elever i klass 5 på skolor där undervisningen sker på både svenska och engelska att jämföras med elever som bara får undervisning på svenska. Hur påverkar det ordförrådet i de båda språken och den matematiska förståelsen när undervisningen delvis sker på ett andraspråk?

Batteri av tester

Ett omfattade batteri av tester kommer att användas för att undersöka kunskapsutvecklingen under loppet av två år. Testerna kompletteras därefter med information från de nationella proven. Dessutom kommer observations- och intervjustudier att genomföras.

Resultaten förväntas ge vetenskapliga belägg som kan påverka utformningen av framtida undervisningsmetoder.

– Det här projektet är viktigt att stödja eftersom det saknas kunskap om hur yngre elevers kunskapsutveckling påverkas av att få undervisning på ett andraspråk, säger Peter Fredriksson, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och ordförande i kommittén för Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons stiftelse Individ och samhälle.

Utdelas årligen

Lennart Israelsson var stationsföreståndaren på SJ i småländska Malmbäck utanför Nässjö som började intressera sig för aktier och fick smeknamnet Aktiestinsen. År 2008 donerade han 30 procent av sin aktieportfölj, motsvarande cirka 28 miljoner kronor, till forskning för ”utbildningssystemets fromma”. Ett anslag för grundforskning inom området utdelas årligen. 

Kontakt:
Eva Olsson
Universitetslektor
eva.olsson@ped.gu.se
031-786 24 71, 070-634 64 24

Peter Fredriksson
Kommitténs ordförande
peter.fredriksson@nek.uu.se
018-471 51 04

Presskontakt:
Eva Nevelius
Pressansvarig vid Kungl. Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63