Miljökommittén släpper ny rapport om havsföroreningar

På initiativ av Vetenskapsakademiens miljökommitté släpps nu en rapport om havsföroreningar. Den omfattar både forsknings- och genomförandeplan gällande försurning och relaterade antropogena stressfaktorer i svenska kustvatten ur ett brett tvärvetenskapligt perspektiv.

Rapporten baseras på två nationella symposier som hölls vid akademien samt en skrivarworkshop.  Situationen är betydligt mer komplicerad i kustvatten än i öppna oceanen, men ekosystemet är också mer anpassat till detta.  Förutom de naturvetenskapliga förutsättningarna belyses även kopplingen till beslutsprocesser och samhällets sociala strukturer.

Läs rapporten i sin helhet