Matematikern Per Salberger ny ledamot av Akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 8 mars valdes Per Salberger, professor vid institutionen Matematiska vetenskaper, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, in som svensk ledamot i klassen för matematik.

Professor Per Salberger. Foto: Atelje Marie

Per Salberger är professor i matematik vid Chalmers tekniska högskola och expert på den aritmetiska algebraiska geometri där man studerar lösningar till system av diofantiska ekvationer. Eftersom dessa ekvationer definerar algebraiska mångfalder eller scheman kan man använda  modern algebraisk geometri  för att studera tätheten av heltalslösningarna.

Salberger använder  en modern version av  Fermats och Eulers nedstigningsteori med torsorer för att studera Manins förmodan om tätheten av lösningar till diofantiska ekvationer. För att förstå huvudtermerna i de asymptotiska formlerna krävs metoder från algebraisk geometri och Weils måttteori, men för  feltermerna krävs andra metoder. Salberger har därför sedan år 2000 samarbetat med en rad ledande analytiska talteoretiker, och framför allt utvecklat Heath-Browns determinantmetod. Även om detta  är grundforskning så används metoder från aritmetisk geometri i dag inom kryptering. Salberger har också organiserat seminarier med forskare i komplex analys och fundamentalfysik.

År 2003 tilldelades han den  Strömer Ferrnerska belöningen av akademien.

 

Per Salberger, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Mer information

Läs mer om akademiens ledamöter