Mästare i att skapa proteinkristaller får 2010 års Aminoffpris

Gregori Aminoffpriset i kristallografi 2010 tilldelas So Iwata, Imperial College, London,

The Aminoff laureate of 2010, Prof. So Iwata. Photo: Imperial Collage, London

”för hans banbrytande kristallografiska studier av membranproteiner. Med hjälp av det senaste inom kristallografiska metoder har han kartlagt livsviktiga biologiska funktioner inom cellandning, fotosyntes och molekyltransport.”

Professor So Iwata har med ny kristallografisk metodik lyckats att kartlägga många av de membranproteiner som hittills strukturbestämts. Han har nått unika resultat genom att kunna kristallisera och lösa tredimensoinella strukturer av molekyler som motstått kristallografiska försök under många år. En av de första strukturer han kartlade var ett enzym från en kvävefixerande jordbakterie. Med denna struktur visade han hur cellen kan använda kemisk energi för att pumpa protoner genom membranet, en process som är livsviktig för alla syreberoende levande organismer, inklusive människan.

Membranproteiner ansvarar för många livsviktiga biologiska funktioner, som cellandning (cellens ämnesomsättning och växters fotosyntes), signaltransduktion (cellens kommunikation med omgivningen) och transport av molekyler (cellens kontroll av vad som kommer in och ut ur cellen). Membranproteiner kan sägas fungera som cellens spärrvakter. Eftersom upp emot en tredjedel av kroppens proteiner är membranproteiner är det viktigt att förstå deras funktion – men det har visat sig vara svårt att kartlägga deras strukturer.

En av So Iwatas strukturbestämningar som har rönt extra stort intresse har kunnat förklara hur den livsviktiga spjälkningen av vatten till molekylärt syre kan beskrivas mekanistiskt. Detta i sig kan bidra bland annat till kunskapen om hur vi kan skapa artificiell fotosyntes.

Priset utdelas under Kungl. Vetenskapsakademiens högtidsdag den 31 mars 2010.

Prissumma: 100 000 svenska kronor.

Om pristagaren

So Iwata, japansk medborgare. Född 1963 (46 år). Filosofie doktor vid Tokyo University 1991. Efter fyra år som lektor vid Uppsala universitet (1996–2000), fick han en professur i membranproteinkristallografi vid Imperial College, London, UK, där han 2005 blev föreståndare för Centre for Structural Biology.
Mer information: http://www3.imperial.ac.uk/people/s.iwata

Gregori Aminoffpriset

Aminoffpriset är avsett att belöna ett dokumenterat, individuellt bidrag inom det kristallografiska området inbegripet områden rörande dynamiken i kristallstrukturers formande och upplösning. Arbete som visar prov på elegans i närmandet av problemet skall ges visst företräde. Priset utdelas sedan 1979 och tilldelas i första hand en individuell svensk eller utländsk forskare, och i övrigt gemensamt till forskargrupper, bestående av högst tre personer.