Många akademiledamöter bland H.M. Konungens medaljörer

Flera av Vetenskapsakademiens ledamöter finns bland mottagarna när hovet tillkännager vilka som tilldelas H.M. Konungens medalj, medaljen Litteris et Artibus och H.M. Konungens medalj till dem som tjänar hovstaterna.

H.M. Konungens medalj, 12:e storleken i högblått band

Anders Wijkman. Foto: Bengt Oberger

tilldelas Anders Wijkman, ledamot av klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap ”för förtjänstfulla insatser rörande frågor inom tillväxt och miljö”.

H.M. Konungens medalj, 8:e storleken i Serafimerordens band

Deliang Chen. Johan Wingborg

tilldelas Deliang Chen, ledamot av klassen för geovetenskaper ”för framstående insatser för svensk och internationell klimatforskning”,
Gunnar C. Hansson, ledamot av klassen för medicinska vetenskaper ”för förtjänstfulla insatser inom medicinsk forskning, särskilt cystisk fibros” och
Barbro Åsman, ledamot av klassen för fysik ”för betydelsefulla insatser inom forskning och forskningssamarbete i fysik”.

H.M. Konungens medalj till dem som tjänar hovstaterna, 12:e storleken med kedja

Svante Lindqvist

tilldelas Svante Lindqvist, förre riksmarskalken och ledamot av klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap.

Medaljförläningsceremonien kommer att genomföras vid ett senare tillfälle.

Mer finns att läsa på kungahusets webbplats.