Linnés brevväxling digitalt åter i Uppsala

Den 14 maj uppmärksammades på Carolina Rediviva i Uppsala att det omfattande forskningsprojektet och den därifrån emanerande infrastrukturen – den digitala Linnékorrespondensen – gått från projektfas till att utgöra en självklar del av Uppsala universitetsbiblioteks digitala Alvin-system.

Linnés omfattande brevväxling är en unik och omistlig källa till hans idéer. Linné själv förstod att sätta värde på särskilt sin utländska korrespondens även om den samtidigt krävde mycket tid och möda. Av korrespondensen är 90% på svenska eller latin och därför har sammanfattningar på engelska över innehållet gjorts på de flesta av dessa brev, liksom transkriptioner samt digitala faksimiler. De digitala breven som på detta sätt samlats till en digital plats, kommer främst från The Linnean Society of London, Vetenskapsakademiens arkiv samt mängder av arkiv runt hela världen. Eftersom arbetet kontinuerligt publicerats på projektdatabasservern har redan forskare runt om i världen arbetat hjälpta av denna digitala guldgruva. Nu övergår denna resurs från projektstatus till en permanent digital tillvaro på Uppsala Universitetssystems Alvin-plattform. Projektet har under hela tiden generöst stöttats av Riksbankens Jubileumsfond.

Brev från Linné till Pehr Elvius, Vetenskapsakademiens sekreterare, där Linné skriver att han väntar på botaniskt material från Sibirien.

För att markera denna lyckosamma övergång firades det på Carolina Rediviva den 14 maj med föredrag och buffé. Anföranden hölls av projektledare Karl Grandin, projektredaktör Eva Nyström, Riksbankens Jubileumsfonds VD Marika Hedin, och Uppsala universitetsbiblioteks Överbibliotekarie Lars Burman. Projektet som inleddes 1995 på Vetenskapsakademien hade även i slutfasen Kungl. Vetenskapsakademien och Centrum för vetenskapshistoria som huvudman. Eva Nyström, Ann-Mari Jönsson och andra medarbetare blev avtackade för sitt arbete och engagemang inom projektet.

Läs mer

Centrum för vetenskapshistoria

Uppsala universitetsbibliotek