Det finns fantastiska lärare i Sverige – Kungl. Vetenskapsakademien belönar fem av dem!

Mottagarna av årets lärarpris, Ingvar Lindqvistprisen 2014, belönas för sitt inspirerande arbete i matematik, fysik, biologi och NO. Genom sina gedigna ämneskunskaper och genom att bland annat integrera olika ämnen, utveckla spännande undervisningsmetoder och använda digitala klassrum har de ökat elevernas intresse och glädje för ämnena.

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Ingvar Lindqvistprisen 2014 till:

Eva Björklund, Herrgårdsskolan i Göteborg (matematik),
Daniel Barker, Norra Real i Stockholm (fysik),
Anja Eklund, Strandskolan i Tyresö (biologi),
Patrik Lundqvist och Anna Stiby, Eklidens skola i Nacka (NO)

‟för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”

Vetenskapsakademiens stora pris till lärare som inspirerar

Kungl. Vetenskapsakademien vill genom sitt lärarpris visa Sveriges lärare i matematik och naturvetenskap sin uppskattning, och samtidigt fästa samhällets uppmärksamhet på lärarnas viktiga roll för landets utveckling. Pristagarna är nominerade av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever och har, efter beredning av akademiens kommitté för skolfrågor, valts av akademiens ledamöter.

Pristagarna inbjuds som Vetenskapsakademiens gäster under några dagar i månadsskiftet mars-april 2014, där Ingvar Lindqvistdagen på akademien den 1 april ingår i programmet. Under Lindqvistdagen inbjuds lärare, skolledare och andra intresserade till en eftermiddag som fokuserar på frågeställningar i skolan och nya idéer kring undervisning. Årets Ingvar Lindqvistpristagare presenterar sin undervisning och tidigare pristagare berättar vad priset betytt för dem. Höjdpunkten under dessa dagar blir prisutdelningen i H.M. Konungens och H.M. Drottningens närvaro under högtidliga former vid akademiens högtidssammankomst den 31 mars.

Prissumman om 280 000 kr fördelas enligt följande: 50 000 kr per prisområde till pristagarna samt 20 000 kr till respektive skola varav 10 000 kr ska gå till naturvetenskapliga aktiviteter och 10 000 kr till biblioteket för inköp av litteratur inom matematik och de naturvetenskapliga ämnena.
Prisutdelning: måndagen den 31 mars under Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst.
Pressbilder finns tillgängliga på kva.se

Årets priser är finansierade av Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse.

Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet företrädesvis inom de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena. Torsten Söderbergs Stiftelse, Ragnar Söderbergs stiftelse

I år firar Kungl. Vetenskapsakademien 275 år. Akademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Kontakt

Pressansvarig
Kungl. Vetenskapsakademien 
Perina Stjernlöf
070-673 96 50
perina.stjernlof@kva.se

Dokument

Presentation av pristagarna