Fysiker belönas av akademien

Akademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 17 december att tilldela Tönu Pullerits, Lindbomska belöningen 2015 för hans betydelsefulla vetenskapliga insatser.

Lindbomska belöningen 2015

På 20 000 kronor, tilldelas Tönu Pullerits, professor i kemisk fysik vid Lunds universitet,
”för framgångsrik forskning rörande fenomen i fotosyntetiska pigment och halvledarkvantprickar”.

Kontaktuppgifter 

046-222 81 31, tonu.pullerits@chemphys.lu.se

Belöningen delas ut vid allmän sammankomst 11 mars 2015.