Lindbomska belöningen 2009

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela den Lindbomska belöningen 2009 till dr Maria Selmer, Uppsala universitet, ”för hennes mycket betydelsefulla arbete som resulterat i en högupplöst struktur av 70S-ribosomen komplexad med mRNA och tRNA”.

Hur kan proteiner och RNA tillsammans ge ny antibiotika?

Målet med Maria Selmers forskning är att förstå struktur och funktion av fysiologiskt relevanta makromolekylära komplex, såsom proteinsyntessystemet. Hennes viktigaste biologiska forskning är inriktad mot translation i prokaryoter (dvs. kärnlösa organismer, t.ex. bakterier), vilket är en grundläggande process i alla levande organismer. Ökad förståelse för hur denna translation fungerar kan användas för utveckling av nya eller modifierade antibiotika. Forskningen innefattar också andra biologiska processer som involverar protein-RNA-interaktioner. Marias forskningsgrupp använder kristallografi kombinerat med biokemi som verktyg för att besvara centrala biologiska frågor om hur RNA och proteiner interagerar.

Maria Selmer har grundutbildning från Lunds Tekniska Högskola och disputerade 2002. Åren 2002–2006 arbetade hon vid det molekylärbiologiska laboratoriet MRC i Cambridge (UK) och hon har redan publicerats i ansedda tidskrifter som Cell och Science. Sedan 2006 är Maria forskarassistent vid Biomedicinskt centrum (BMC) vid Uppsala universitet och leder där en forskargrupp inom strukturbiologi.

Mer information

Maria Selmer, Uppsala universitet