Letterstedtska priset för Linnébiografi och översättning av 1600-talsverk

Gunnar Broberg och Arne Melberg tilldelas Letterstedtska författarpriset respektive översättarpriset 2020. Det beslutades vid Vetenskapsakademiens sammankomst 10 juni.

Letterstedtska författarpriset

Gunnar Broberg. Foto: Åsa Sjöström

Gunnar Broberg får Letterstedtska författarpriset för Mannen som ordnade naturen. En biografi över Carl von Linné utgiven på Natur och kulturs förlag 2019.

Här får man följa Carl von Linnés liv, från uppväxten som prästson i Småland till en upphöjd position som en betydande vetenskapsman. Boken bygger på många års studier av Linnés kvarlåtenskap.

Letterstedtska författarpriset består av 50 000 kronor och delas ut årligen för något originalarbete inom vetenskapens, litteraturens eller konstens område.

Letterstedtska översättarpriset

Arne Melberg får Letterstedtska översättarpriset för översättningen av Robert Burtons Melankolins anatomi (Atlantis förlag 2019).

Den engelske författaren Robert Burton arbetade hela sitt liv på sin enda bok  The Anatomy of Melancholy som publicerades för första gången 1621. Den blev ett av sin tids mest berömda verk. Nu har boken för första gången översatts i sina väsentligaste delar till svenska av Arne Melberg.

Letterstedtska priset för översättningar består av 40 000 kronor och delas ut årligen för översättning till svenska av något förträffligt utländskt arbete inom litteraturens, industrins eller vetenskapens områden.