Letterstedtska priser till Johan Svedjedal och Anders Bodegård

Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, och översättaren Anders Bodegård har tilldelats de Letterstedtska författar- och översättarprisen 2012.

Letterstedtska författarpriset 2012

på 60 000 kr tilldelas Johan Svedjedal för boken Spektrum – Den svenska drömmen med underrubriken Tidskrift och förlag i 30-talets kultur. (Wahlström & Widstrand 2011). Boken beskriver tidskriften Spektrums dramatiska historia som ett radikalt utopiskt projekt, och visar hur det färgstarka kollektivet kring tidskriften bidragit till att forma det moderna Sverige. Svedjedal är professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och har tidigare bland annat skrivit omfattande biografier om Birger Sjöberg och Carl Jonas Love Almqvist. 

Letterstedtska priset för översättningar 2012

på 60 000 kr tilldelas Anders Bodegård för boken Antenner i regn, ett urval dikter av den polske poeten Adam Zagajewski. (Norstedts 2011). Bodegård har med stor sensibilitet och språklig lyhördhet tolkat drygt 60 dikter ut tre diktsamlingar från 2000-talet. Han har översatt ett flertal kända polska poeter till svenska, däribland Nobelpristagaren Wisława Szymborska.