Letterstedtska författar- och översättarprisen beslutade

Författarpristagaren Carl Frängsmyr har i två omfattande volymer med titeln Uppsala universitets historia 1852–1916 beskrivit universitetets utveckling ur flera perspektiv och dess relationer med staden, landet och världen. Pär Bergman har översatt det episka kinesiska praktverket Drömmar om röda gemak, vilket enligt kineserna själv är det bokverk som har påverkat deras moderna liv mest.

Letterstedtska författarpriset 2011

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Letterstedtska författarpriset 2011 till

Carl Frängsmyr

för hans bok ”Uppsala universitets historia 1852–1916”, utgiven år 2010.

Prissumma: 60 000 kronor

Letterstedtska översättarttarpriset 2011

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Letterstedtska översättarpriset 2011 till

Pär Bergman

för hans år 2010 utkomna översättning av fjärde delen (Järnåldern) av Cao Xueqins (o. 1715–63) ”Drömmar om röda gemak”.

Prissumma: 50 000 kronor

Prisutdelning av båda prisen kommer att ske under hösten 2011 i samband med en allmän sammankomst vid Kungl. Vetenskapsakademien.

 Om Letterstedska författar- och översättningsprisen

I sitt testamente den 3 maj 1860 anslog generalkonsuln Jakob Letterstedt medel till de båda priserna.

Letterstedtska författarpriset utdelas ”för något originalarbete inom vetenskapens, litteraturens eller konstens område, som under nästföregående år blivit utgivet i tryck, eller för någon under samma tid gjord upptäckt av praktiskt värde för mänskligheten.”

Letterstedtska priset för översättningar utdelas ”för någon under nästföregående kalenderår i tryck utgiven översättning till svenska av något förträffligt utländskt arbete inom litteraturens, industrins eller vetenskapens områden eller av någon särdeles utmärkt undervisningsbok för ungdomen.”