Letterstedska prisen till Nils Uddenberg och Inger Johansson

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att Letterstedtska författarpriset på 30 000 kronor 2016 ska tilldelas Nils Uddenberg för hans bok Lidande och Läkedom I och II, (Fri Tanke, 2015) och att Letterstedtska översättarpriset på 20 000 kronor  ska tilldelas Inger Johansson för hennes översättning av Mircea Cartarescu, Levanten-Österlandet (Albert Bonniers förlag 2015). 

Letterstedtska författarpriset delas ut årligen för något originalarbete inom vetenskapens, litteraturens eller konstens område, som under nästföregående år blivit utgivet i tryck, eller för någon under samma tid gjord upptäckt av praktiskt värde för mänskligheten.

Nils Uddenberg prisas för sina böcker Lidande och Läkedom, del I och II, utkomna 2015, som behandlar medicinens utveckling fram till 1950.

Letterstedtska priset för översättningar delas ut årligen för någon under nästföregående kalenderår i tryck utgiven översättning till svenska av något förträffligt utländskt arbete inom litteraturens, industrins eller vetenskapens områden eller av någon särdeles utmärkt undervisningsbok för ungdomen.

Inger Johansson får översättarpriset för sin översättning av den rumänske författaren Mircea Cartarescu för boken Levanten-Österlandet, en roman som baserar sig på ett versepos, Levantul från 1990.