Letterstedska prisen 2002

Svensk idéhistoria, engelska poeter och genomsekvens belönades

Kungl. Vetenskapsakademien beslutade vid sin sammankomst den 27 februari att tilldela

Letterstedtska författarpriset till Tore Frängsmyr, professor i vetenskapshistoria vid Uppsala universitet, för verket ”Svensk idéhistoria – bildning och vetenskap under tusen år” (Natur och Kultur 2000). Prissumma: 35 000 kr
Letterstedtska priset för maktpåliggande undersökningar till Siv Andersson, professor i molekylär evoution vid Uppsala universitet, bl.a. för en artikel i tidskriften Nature 1998, där den fullständiga genomsekvensken för den intracellulära parasiten Rickettsia prowazekii rapporteras. Prissumma: 24 000 kr
Letterstedtska översättarpriset till Gunnar Harding för översättningen av ”Och drog likt drömmar bort: Coleridge, Wordsworth och deras epok” (Wahlström & Widstrand 2000).
Prissumma: 30 000 kr.