Lennart Carleson får H.M. Konungens medalj

På svenska nationaldagen, 6 juni, offentliggjordes vilka som får H.M. Konungens medalj. Professor emeritus Lennart Carleson, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, är en av mottagarna av medaljen av 8:e storleken i Serafimerordens band ”för framstående insatser i matematik”.

Lennart Carleson

Lennart Carleson är 92 år och professor emeritus vid KTH i Stockholm. Han doktorerade 1950 vid Uppsala universitet och valdes in i Vetenskapsakademiens klass för matematik 1957.

Genom åren har han erhållit flera av matematikens främsta utmärkelser. Han belönades till exempel med Wolfpriset 1992 och Abelpriset för sina arbeten inom harmonisk analys och dynamiska system 2006. Han var i många år föreståndare för Vetenskapsakademiens matematiska institut i Djursholm, Institut Mittag-Leffler, och redaktör för tidskriften Acta Mathematica.

Sveriges Kungahus webbplats kan du läsa mer om förläningarna av HM Konungens medalj och Litteris et Artibus.