Leif Anderson invald i klass V

Professorn i hydrosfärvetenskap vid Göteborgs universitet, Leif Anderson, har invalts som ledamot av akademiens V klass (geovetenskaper). Han är en internationellt framstående forskare inom kemisk oceanografi.

Leif Andersons forskningsintressen är breda, men har alltmer kommit att inrikta sig mot frågor kring oceanernas betydelse för kolets globala kretslopp och dess betydelse för klimatförändringar. Hans studier av djuphavsbildningens betydelse för att binda koldioxid har rönt internationell uppmärksamhet. Anderson har lett ett tjugotal expeditioner till polarområdena, ofta i rollen som vetenskaplig chef.