Ledig tjänst: Trädgårdsmedarbetare till Edvard Andersons växthus

Kungl. Vetenskapsakademien söker inför sommarsäsongen en trädgårdsmedarbetare till Edvard Andersons växthus i Bergianska trädgården.

Edvard Andersons växthus
Edvard Andersons växthus. Foto: Åsa Stjerna.

Bergianska trädgården ligger vid Brunnsviken inom Kungl. nationalstadsparken och har som uppgift att sprida kunskap och information om biologisk mångfald, botanik och hortikultur. Trädgården drivs i samarbete mellan Kungl. Vetenskapsakademien och Stockholms universitet och besöks årligen av cirka 100 000 besökare och 600 skolklasser.

Edvard Andersons växthus ansvarar för samlingarna av växtarter från områden med Medelhavsklimat. Växterna är friplanterade i landskap eller krukodlade. Enheten ansvarar även för några mindre områden utomhus. Växthuset är öppet för allmänheten tisdag–söndag, året runt, och har en bemannad entrékassa med museibutik och ett enkelt kafé.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar att bistå trädgårdsmästarna i den dagliga skötseln av ett artrikt växtmaterial, främst i växthus, men även på friland. Ogräsbekämpning samt klippning av gräs och häckar.

Din bakgrund

Vi vill att du som söker har eftergymnasial trädgårdsutbildning eller motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig. Ett genuint växtintresse och estetiskt sinne är grundläggande för arbete i en botanisk trädgård, liksom erfarenhet av odling under glas och vana vid trädgårdsmaskiner. Erfarenhet av kassaarbete är ett plus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Arbetstid/varaktighet

Anställningen är en säsongsanställning på heltid om 6 månader med tillträde 8 april. Tjänstgöring på helg förekommer.

Lön

Enligt överenskommelse.

Intresserad?

Närmare information om befattningen lämnas av Karin Martinsson, 1:e trädgårdsintendent, 070-545 10 29.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2024-02-18. Märk din ansökan ”Trädgårdsmedarbetare” och skicka till e-post: infoea@bergianska.se

Arbetsgivare

Kungl. Vetenskapsakademien
Bergianska stiftelsen
Box 50005
104 05 Stockholm.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.