Ledamoten Christina Moberg vald till ordförande för EASAC

Christina Moberg, ledamot av Akademiens klass för kemi, har valts till ordförande för European Academies’ Science Advisory Council, EASAC, för perioden 2020–2022.              

Christina Moberg. Foto: Markus Marcetic

Moberg har varit vice ordförande sedan 2017. EASAC utgörs av vetenskapsakademierna i EU-länderna samt Norge och Schweiz. Dess syfte är att som rådgivande organ förse EU:s politiker med oberoende, granskande information i vetenskapligt och politiskt angelägna frågor, till exempel rörande miljö, jordbruk, energi, fiske, hälsa och livsmedel.

Genom sitt nätverk av de främsta aktiva forskarna i Europa organiserar EASAC kvalificerade expertgrupper som bereder specifika frågor. Resultatet publiceras i form av rapporter eller uttalanden.

Läs EASAC:s senaste rapporter och uttalanden