Ledamot av Vetenskapsakademien ny ordförande för Nobelstiftelsen

Astrid Söderbergh Widding, ledamot av Vetenskapsakademien och rektor för Stockholms universitet, har utsetts till ny ordförande för Nobelstiftelsen. Hon efterträder Carl-Henrik Heldin som suttit tio år på posten.

Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet. Foto: Sören Andersson

Astrid Söderbergh Widding är professor i filmvetenskap och har varit ledamot av Vetenskapsakademiens klass för humaniora och framstående förtjänst om vetenskap sedan 2014. Sedan februari 2013 är hon rektor för Stockholms universitet. Tidigare har hon även fungerat som ordförande för Sveriges universitets- och högskoleförbund.

Det var när nuvarande ordförande för Nobelstiftelsen, Carl-Henrik Heldin, valde att avgå i samband med att han fyllde 70 år förra året som det blev aktuellt att hitta en efterträdare. Valet föll på Astrid Söderbergh Widding som säger att hon är glad över förtroendet.

– Nobelpriset har en unik ställning i världen och jag ser fram emot att bidra till det viktiga arbete som görs för att främja vetenskap, litteratur och fred i samhället”, säger hon i ett pressmeddelande från Nobelstiftelsen.

I Nobelstiftelsens styrelse sitter förutom Astrid Söderbergh Widding även Berit Reiss-Andersen, ordförande i Norska Nobelkommitten, Vidar Helgesen, vd för Nobelstiftelsen , Hans Ellegren, Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare, Mats Malm, Svenska Akademiens ständige sekreterare, Sven Nyman, civilekonom, och Thomas Perlmann, sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet.

För mer information, se Nobelprize.org