Lärare som gör naturvetenskap lustfyllt

För entusiasm, nya idéer och engagerat arbete som väcker elevernas intresse för fysik, kemi, biologi och matematik uppmärksammas fyra lärare med 2001 års Ingvar Lindqvistpris:

Per Lindgren, Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping
Susanne Gennow, Danderyds gymnasium i Danderyd
Lennart Undvall, S:t Ilians skola i Västerås
Inga-Lill Sund, Hjulstaskolan i Stockholm.
 
Ingvar Lindqvistprisen utses av Kungl. Vetenskapsakademien och utdelas vid dess högtidssammankomst den 30 mars av H M Konungen.

Varje lärare får ett personligt pris på 25.000 kr. Respektive skola får dessutom dels 10.000 kr till naturvetenskapliga aktiviteter, dels 10.000 kr till sitt bibliotek för inköp av naturvetenskaplig facklitteratur. Pristagarna är nominerade av kolleger, rektorer, föräldrar och elever och har, efter beredning av Kommittén för Vetenskap och Skola, valts av Vetenskapsakademiens ledamöter den 14 februari. Ingvar Lindqvistprisen delades första gången ut 1991 och har möjliggjorts genom stöd från Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse.

Kungl. Vetenskapsakademien vill genom detta pris visa landets lärare i matematik och naturvetenskap sin uppskattning. Dagen före prisutdelningen anordnas därför också ett särskilt program på Vetenskapsakademien med föredrag från forskningens frontlinjer och presentationer av Ingvar Lindqvistpristagarna.

INGVAR LINDQVISTPRISEN 2001

Per Lindgren, Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping, får priset i kemi för sin engagerande och lekfulla undervisning och sin förmåga att finna nya intressanta applikationer på de moment som lärs ut. Han har också genom sitt sätt att undervisa lockat elever till det naturvetenskapliga programmet.

Som kemilärare har Per Lindgren gjort sig mycket populär bland eleverna – de sitter ofta utanför hans dörr och väntar. Han har också utvecklat nya kemikurser och han har varit inspirerande och hjälpsam mot andra kemilärare, vilka får ta del av hans ständigt nya idéer. Han har förmåga att reda ut problem och att skapa trivsel. Förutom den verksamhet som direkt berör skolarbetet, har Per Lindgren stimulerat kemiundervisningen på flera andra sätt. Han är starkt engagerad i Kemiolympiaden, där han förutom att sitta i kommittén fungerar som en ledare för truppen. Vidare har han ordnat Kemins dag, en aktivitet som vänder sig mot skolan, och Scheeledagar. Han medverkar också till att elever får möjlighet att delta i Berzeliusdagarna
Adress: Erik Dahlbergsgymnasiet, Box 2264, 550 02 Jönköping.
Tel: 036-10 62 30

Susanne Gennow, Danderyds gymnasium, Danderyd, får priset i matematik för sina avgörande pedagogiska insatser och sitt engagerande och hängivna arbete för alla elever, både de som har svårigheter och de som har det lätt för sig.

Susanne har tagit ansvar för att elever med studiesvårigheter i matematik har fått passande undervisningsorganisation och lämplig kursuppläggning. Hon är en exceptionellt hängiven, kraftfull och betydelsefull lärare som är mångsidig, har stor arbetskapacitet och är lätt att samarbeta med. Hon har sedan 1992 utfört avgörande insatser för högstadiets matematiktävling och för den nyligen startade Känguru-tävlingen i matematik som vänder sig till mellanstadieelever. Susanne är en utomordentligt skicklig pedagog med förmåga att nå alla elever. Hon har också utvecklat distansstudier för elever som går sitt första gymnasieår i hemkommunen för att sedan flytta till Danderyds gymnasium.
Adress: Danderyds gymnasium, Rinkebyvägen 4, 182 36 Danderyd.
Tel: 08-753 58 03, fax: 08-753 58 10

Lennart Undvall, S:t Ilians skola, Västerås, får priset i fysik för sin pedagogiska kompetens och sitt starka engagemang inom det naturvetenskapliga området. Han har entusiasmerat och stimulerat elever till extra studier och arbetsinsatser som resulterat i förnämliga resultat. Detta har medverkat till en markant ökning av studerande på gymnasiets NV-program.

Lennarts ämnesområde är matematik och naturvetenskap, företrädesvis fysik. Hans största bidrag är startandet och implementerandet av den matematisk-naturvetenskapliga profilen vid S:t Ilians skola, vilken visat sig vara mycket framgångsrik på högstadiet och mycket positiv för hela skolans utveckling. En ökning har skett från 20% till 40 % av eleverna i årskurs 9 som söker till NV-programmet på gymnasiet. Detta tillskrivs den lyckosamma profileringen på högstadiet och Lennart Undvalls insatser.
Adress: S:t Ilians skola, Vallby Västra förstaden, 721 87 Västerås.
Tel: 021-10 57 20, fax: 021-10 57 30

Inga-Lill Sund, Hjulstaskolan, Stockholm, har fått priset i biologi, för att hon under mer än ett decennium har utvecklat en pedagogisk verksamhet med inriktning mot miljö-biologi-odling som på ett synnerligen framgångsrikt sätt aktiverat undervisningen i skolan och väckt uppmärksamhet i omvärlden.
Inga-Lill varvar i sitt program ”Den gröna tråden” teoretisk undervisning med praktiska inslag som väcker elevernas intresse och stimulerar deras nyfikenhet. Programmet vänder sig till elever från samtliga nivåer från låg- till högstadiet, och genom interaktion också mellan elever från olika stadier. Denna uppläggning har visat sig särskilt värdefull i och med att merparten av eleverna i skolan har invandrarbakgrund, och har ofta otillräckliga kunskaper i svenska språket.

Hennes klasser och skolan har som helhet utmärkt sig i miljöinriktade tävlingar av olika slag. Hon har etablerat kontakter med universitetsinstitutioner, där lärare och studenter hjälper skoleleverna med läxor (gäller främst fysik). Hon har tagit initiativ till den ”porto folio” -metod, genom vilken eleverna dokumenterar sitt eget inlärningsarbete och därmed stärker sin studiekapacitet.
Adress: Hjulstaskolan, Hjulsta Backar 6, 163 04 Spånga.
Tel: 08-508 413 40, fax: 08-508 413 49