Kvantfysiker invald i Akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 13 januari valdes professor Göran Johansson vid Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers tekniska högskola, in som ledamot av Akademiens klass för fysik.

Göran Johansson. Foto: Johan Bodell

Göran Johanssons forskning omfattar såväl grundläggande kvantfysik som mer tillämpad kvantteknologi. Ett mer övergripande mål är att förstå hur kvantfysik fungerar i naturen och hur man skulle kunna använda kvantfysikaliska effekter i praktiska tillämpningar. Johansson studerar bland annat den dynamiska Casimireffekten, som beskriver hur fotoner skapas ur vakuum när en spegel accelererar och rör sig nära ljushastigheten.

Till hans mer tillämpade forskningsområden hör kvantbitar, som är grunden för kvantdatorteknologin. Till skillnad från de bitar som dagens datorer hanterar kan kvantbitar ha både värdet 0 och 1 samtidigt, vilket skulle ge kvantdatorer en beräkningskapacitet som vida överstiger dagens snabbaste superdatorer. Med kvantdatorer skulle man bland annat kunna studera komplexa molekylstrukturer inom den medicinska forskningen.

Göran Johansson är chef för Avdelningen för tillämpad kvantfysik vid Chalmers. År 2016 tilldelades han Edlundska priset av Vetenskapsakademien.

Göran Johansson, Chalmers tekniska högskola