KVA belönar översättare och astronom

Akademien har beslutat att tilldela det Letterstedska översättarpriset 2015 till Sven-Tage Teodorsson, Göteborgs universitet, och den Strömer-Ferrnerska belöningen 2015 till Oleg Kochukhov, Uppsala universitet.

Kungl. Vetenskapsakademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 11 mars att:

Letterstedtska översättarpriset 2015

på 30 000 kr tilldelas Sven-Tage Teodorsson, Göteborgs universitet,

för hans översättning av Plutarchos Kärlek och vänskap (Atlantis 2014).

Sven-Tage Teodorsson, Göteborgs universitet

Priset delas ut vid allmän sammankomst 8 april 2015.

Strömer-Ferrnerska belöningen 2015

på 15 000 kr tilldelas Oleg Kochukhov, Uppsala universitet,

”för hans studier av stjärnornas magnetfält”.

Oleg Kochukhov, Uppsala universitet

Belöningen delas ut vid allmän sammankomst 9 september 2015.