Kungliga medaljer till Hans Ellegren och Georgia Destouni


Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Hans Ellegren och ledamoten Georgia Destouni har tilldelats H. M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band. Hans Ellegren belönas för framstående insatser inom biologisk forskning och vetenskapshistoria, Georgia Destouni för sina insatser inom vatten- och klimatforskning.

Det var på nationaldagen som det offentliggjordes att Kungen beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och medaljen Litteris och Artibus. De kungliga medaljerna delas ut vid en ceremoni i dag 10 juni.

Hans Ellegren. Foto: Markus Marcetic

Hans Ellegren, som sedan årsskiftet är Vetenskapsakademiens ständige sekreterare, får medaljen för sin forskning vid Uppsala universitet där han bland annat kartlagt flugsnapparens gener och den skandinaviska vargstammens genetik. Dessutom lyfts hans insatser inom vetenskapshistoria fram. Sedan 2013 har han även varit ständig sekreterare för Vetenskaps-Societeten i Uppsala vars historia han sammanfattat i tre böcker. Den tredje är på väg från tryckeriet nu i dagarna.

Genom alla år har många av Vetenskaps-Societetens ledamöter också varit engagerade i Vetenskapsakademien. Två av Societetens första sekreterare, Anders Celsius och Carl von Linné, var till exempel inblandade i grundandet av Vetenskapsakademien.

– Jag är intresserad av akademiernas roll för framväxten av vetenskapen i Sverige. I ett tidigt skede, när universiteten huvudsakligen var utbildningsanstalter, drev akademierna den vetenskapliga utvecklingen. Rollen har ändrats efter hand. I dag utgör akademierna mötesplatser för forskare från olika ämnesområden. I en tid när universiteten alltmer utvecklats till myndigheter kan akademierna genom sin oberoende ställning vara en fri röst som värnar om vetenskapens ställning i samhället, säger Hans Ellegren.

Att han nu har uppdraget som ständig sekreterare samtidigt vid både Vetenskapsakademien och Vetenskaps-Societeten är dock ovanligt. Det har bara hänt en gång tidigare i historien.

Att få en kunglig medalj känns stort och kom som en total överraskning.

Georgia Destouni. Foto: Niklas Björling

Den äran delar han med ledamoten Georgia Destouni, professor i hydrologi och vattenresurser vid Stockholms universitet. Hon forskar bland annat om hur förändringar i klimatet påverkar vattenförhållandena på land och höll i veckan en Akademiföreläsning i ämnet.

Se hela listan över H. M. Konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus

Georgia Destouni höll nyligen en populärvetenskaplig Akademiföreläsning. Se den här: