Vetenskapsakademien belönar författare

Författaren Marie-Christine Skuncke tilldelas Letterstedtska författarpriset av akademien för sina framstående insatser.

Letterstedtska författarpriset 2015

på 40 000 kr tilldelas Marie-Christine Skuncke

”för hennes bok Carl Peter Thunberg, Botanist and Physician”

Priset kommer delas ut vid allmänna sammankomst 7 oktober 2015.