Kungl. Vetenskapsakademien välkomnar ändring av läkemedelslagen

Vetenskapsakademien stödjer förslaget att undantaget i läkemedelslagen för antroposofiska produkter ska upphävas. 

Kungl. Vetenskapsakademien har i en remiss lämnat ett yttrande gällande promemorian Vissa ändringar i läkemedelslagen.

Vetenskapsakademien stödjer förslaget att undantaget i läkemedelslagen för antroposofiska produkter ska upphävas, även om Akademien skulle ha önskat att ikraftträdandet blev tidigare. ”Ändringsförslaget är angeläget och välkommet”, skriver Akademien i yttrandet.

Det framgår även i yttrandet att det kunde ha påpekats tydligare att begreppen antroposofi och läkemedel är inkompatibla, då antroposofin förkastar vetenskap medan läkemedel förutsätter vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Läs hela yttrandet här