Vetenskapsakademien belönar betydande insatser för djurskyddet

Kungl. Vetenskapsakademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 14 maj att dela ut Sture Centerwalls pris till entomologen Björn Cederberg för sina stora insatser för hotade insektsarter.

Sture Centerwalls pris 2014

på 30 000 kr tilldelas Björn Cederberg, tidigare verksam vid ArtDatabanken

”för ett långt och framgångsrikt kunskapsarbete som haft stor betydelse för djurskyddet och för Sveriges nationella och internationella arbete för hotad insektsfauna, inte minst pollinatörer”

Belöningen kommer delas ut vid en allmän sammankomst den 10 september 2014  

Kontakt: bjornceder@gmail.com