Krav på ändrade regler för växtforskning inom EU

Representanter för bland annat Vetenskapsakademien och flera stora svenska universitet kräver nu att det regelverk som bromsar växtförädling inom EU ska rivas upp. ”Om inte detta sker kommer europeisk forskning och europeiskt jordbruk, Europas utveckling mot en hållbar framtid och därmed Europas invånare och miljö, att missgynnas” skriver de.

Ett öppet brev har i dag gått till regeringen och de svenska EU-parlamentarikerna med en uppmaning om att agera för att förmå EU att skyndsamt förändra GMO-lagstiftningen. Det sker på årsdagen av att EU-domstolen presenterade sitt utslag i ett mål rörande viss form av växtförädling, 25 juli 2018. Tvärtemot de vetenskapliga rekommendationerna kom man fram till att alla växter som förbättrats med nya mutationstekniker med hög precision, inklusive ”gensaxen” CRISPR, ska regleras enligt regelverket för genetiskt modifierade organismer.

Beslutet har fått mycket stora konsekvenser för växtforskning och växtförädling eftersom GM-växter regleras oerhört hårt inom EU. ”Utöver de höga kraven på riskbedömning – trots att det inte finns någonting som tyder på att metoden är riskfull – så gör den politiska låsningen att inte en enda sådan växtsort har passerat nålsögat sedan det nuvarande regelverket infördes 2001–2003”, skriver man i brevet.

Starka reaktioner

Domstolsbeslutet har lett till starka reaktioner från vetenskapssamhället som bland annat framhållit att det hindrar ett miljövänligt och klimatanpassat jordbruk, gör det svårare för EU:s länder att producera mat på ett miljövänligt sätt, samt bromsar grundforskning och blockerar innovation.

De svenska forskningsutövare, akademier och finansiärer som skrivit under brevet menar att beslutet är en konsekvens av föråldrad lagstiftning som sedan länge behöver ses över. ”EU-domstolens beslut tydliggör dess dysfunktionalitet och leder till allvarliga konsekvenser”, skriver de bland annat.

Bland dem som undertecknat brevet finns Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson, Eva Pettersson, ständig sekreterare och vd för Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Tuula Teeri, vd för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, rektorerna för Umeå, Lunds och Stockholms universitet samt Kungliga Tekniska Högskolan.

Läs brevet i sin helhet
Bilaga 1
Bilaga 2