Uppdaterat akademiuttalande med anledning av IPCC:s klimatrapport

Kungl. Vetenskapsakademien kommenterar det nuvarande kunskapsläget i klimatfrågan. Uttalandet antogs av akademien den 8 mars 2015 och är en revidering av det tidigare akademiuttalandet från 2009.

I september 2013 offentliggjorde FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) rapporten Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Med anledning av rapporten arrangerade klassen för geovetenskaper på KVA en internationell workshop den 11 mars 2014 där några av IPCC-rapportens viktigaste slutsatser stod i fokus. En klimatgrupp, utsedd inom klassen för geovetenskaper, och ledd av akademiledamot Henning Rodhe, har därefter under året arbetat fram ett akademiuttalande.

Läs hela uttalandet (pdf)