James Barber ny utländsk ledamot

Akademien valde vid sin sammankomst den 12 november professor James Barber, Imperial College, London, till ny utländsk ledamot i klass IV (kemi). Barber är biokemist och en av världens ledande fotosyntesforskare.

Barber har har kombinerat avancerad biokemisk teknik med olika former av spektrometri. Detta har givit honom en ledande roll för förståelsen av mekanismerna för ljusuppfångning och energiöverföring i pigmentantenner och fotosyntetisk elektrontransport.

Han samarbetade under lång tid med nobelpristagaren George Porter. Tillsammans utvecklade de tidigt en teknik med tidsupplöst spektroskopi för att studera fotosystemens funktion. Barber har tilldelats flera stora priser och haft betydelsefulla positioner på Imperial College.