Internationellt uttalande mot rasism och diskriminering

ISC, The International Science Council, har antagit ett uttalande om hur strukturell rasism och andra former av diskriminering ska bekämpas, framför allt inom forskarsamhället. Organisationen menar att händelserna i USA satt strålkastarljuset på problematiken och föranlett en välbehövlig global dialog. Den behöver föras inom alla samhällssektorer, även inom forskarvärlden.

ISC är en organisation för ett stort antal icke-statliga vetenskapliga sammanslutningar som driver många globala forskningsprogram. Bland deras medlemmar finns även ett antal vetenskapsakademier, däribland Kungl. Vetenskapsakademien.

Uttalandet görs med anledning av George Floyds död i samband med ett polisingripande i USA. ISC säger att händelsen är en påminnelse om den strukturella, och ofta osynliga, rasism som finns i våra samhällen. Organisationen, som tar avstånd från alla former av rasism och vill se till att alla får samma möjligheter oavsett bakgrund, riktar nu en uppmaning till sina medlemsorganisationer att samla på sig kunskap om diskriminering inom forskarvärlden och att enas om sätt att motverka denna.

Läs mer på ISC:s webbplats