Sveriges bästa lärare i matematik och naturvetenskap har utsetts!

En lärare från Linköping, en från Sollentuna, två från Sigtuna och åtta från Upplands Väsby får årets lärarpris, Ingvar Lindqvistprisen 2013, för sitt inspirerande arbete i matematik, kemi, biologi och NO. Prissumman är sammanlagt 280 000 kr, fördelat på 50 000 kr per prisområde och 20 000 kr till respektive skola (Runby skola och Breddenskolan delar sitt pris).

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela 2013 års Ingvar Lindqvistpriser till:

Heléne Andersson Duran, Anna Carlén, Annika Gustafsson, Carina Hägervik, Anna Kristiansson och Helena Norup, Runby skola i Upplands Väsby samt
Anita Norén och Ketty Åman Mattila, Breddenskolan i Upplands Väsby (matematik)
Christofer Danielsson, Gärdesskolan i Sollentuna (kemi),
Lisa Carlsson
, Folkungaskolan i Linköping (biologi),
Sten Forsman och Pernilla Sjöberg, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna (NO)

för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat.

 

Vetenskapsakademiens stora pris till lärare som inspirerar

Kungl. Vetenskapsakademien vill genom sitt lärarpris visa Sveriges lärare i matematik och naturvetenskap sin uppskattning, och samtidigt fästa samhällets uppmärksamhet på lärarnas viktiga roll för landets utveckling. Pristagarna är nominerade av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever och har, efter beredning av akademiens kommitté för skolfrågor, valts av akademiens ledamöter.

Pristagarna inbjuds som Vetenskapsakademiens gäster under några dagar i månadsskiftet mars–­­april 2013. Höjdpunkten under dessa dagar blir prisutdelningen vid akademiens högtidssammankomst den 5 april. I programmet ingår även Ingvar Lindqvistdagen den 3 april på akademien då lärarna kommer att berätta om sitt arbete på skolorna.

Prissumman på 280 000 kr fördelas enligt följande: 50 000 kr per prisområde till pristagarna samt 20 000 kr till respektive skola (Runby skola och Breddenskolan delar sitt pris) varav 10 000 kr ska gå till naturvetenskapliga aktiviteter och 10 000 kr till biblioteket för inköp av litteratur inom matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Ingvar Lindqvistprisen finansieras av Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras in­flytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Torsten Söderbergs Stiftelse 
Ragnar Söderbergs stiftelse