Ingvar Lindqvistprisen 2006

En matematiklärare i Rinkeby, en fysiklärare i Sätila, en kemilärare i Lund och en biologilärare i Nykvarn får årets stora lärarpris för sina engagerade insatser. Prissumman är på 25.000 kr personligen och 20.000 kr till respektive skola.

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela 2006 års Ingvar Lindqvistpriser till:
 
Stavros Louca, Rinkebyskolan, Spånga (matematik),
Erik Ordell, Sätilaskolan, Sätila (fysik),
Magnus Helldén, Katedralskolan, Lund (kemi), och
Guje Olsson, Lillhagaskolan, Nykvarn (biologi)
 
”för entusiasm, nya idéer och engagerat arbete som väcker elevernas intresse för fysik, kemi, biologi och matematik”.

Vetenskapsakademien vill genom sitt lärarpris visa Sveriges lärare i naturvetenskap och matematik sin uppskattning. Akademien vill samtidigt fästa samhällets uppmärksamhet på lärarnas viktiga rollför landets utveckling. Pristagarna är nominerade av kolleger, rektorer, föräldrar eller elever och har,efter beredning av akademiens kommitté för vetenskap och skola, valts av akademiens ledamöter.
 
Pristagarna inbjuds som Vetenskapsakademiens gäster under några dagar i slutet av mars. Höjdpunkten under dessa dagar blir prisutdelningen vid akademiens högtidssammankomst den 31 mars.
 
Prissumman uppgår till 25 000 kr per pristagare. Respektive skola får dessutom dels 10 000 kr tillnaturvetenskapliga aktiviteter, dels 10 000 kr till sitt bibliotek för inköp av litteratur inom matematik samt de naturvetenskapliga ämnena. Årets pris har möjliggjorts genom stöd från Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse.

……………………………………………..
Prissumma: 25.000 kr per pris till pristagarna samt 20.000 kr till respektive skola. Priset delas ut 31 mars vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst.
 
Mer information:
Jonas Förare, vetenskapsredaktör och pressanvarig, Kungl. Vetenskapsakademien,
08-673 95 44, 0703-27 72 00, jonas@kva.se
Professor Ulf Lindahl, Kommittén för Vetenskap och Skola, Kungl. Vetenskapsakademien,
018-471 41 96, Ulf.Lindahl@imbim.uu.se