Hur tar samhället tillvara begåvningar? Första miljonen från Aktiestinsens stiftelse delas ut till psykolog i Stockholm

Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) har beslutat att Lars R. Bergman, professor i psykologi vid Stockholms universitet, får en miljon kronor i anslag för att i ett tvåårigt projekt ta reda på hur samhället tar tillvara på begåvade personer.

Titeln på forskningsprojektet är ”Det begåvade barnets väg genom svenska samhället: Karriär, anpassning och livstillfredsställelse från 10-årsåldern till medelåldern”.

Vad är begåvning? Den frågan kan besvaras ur flera perspektiv. Här rör det sig om den så kallade intellektuella begåvningen, dvs. den som kan mätas med vanliga intelligenstest. Lars Bergmans forskningsprojekt har som syfte att svara på följande tre frågor:

1. Samhällsnyttan: I vilken grad får begåvade barn en utbildnings- och yrkeskarriär som är någorlunda optimal ur samhällssynpunkt?

2. Rättviseaspekten: I vilken grad får begåvade barn lika livschanser oavsett social bakgrund, kön eller andra faktorer som kan vara ovidkommande.

3. Den individuella adaptionen (anpassningen): I vilken grad uppnår begåvade barn under sin utveckling från barn till vuxna social anpassning, livstillfredsställelse, fysisk och psykisk hälsa?

Av speciellt intresse är den individuella utvecklingen och utfallet i medelåldern hos de 10 % mest begåvade 10–15 åringarna, motsvarande de som har en IQ på minst 119. Projektet kommer att använda sig av data från forskningsprogrammet IDA (Individuell utveckling och adaption) som startades 1964 av prof. David Magnusson, och som sedan 1996 leds av Lars Bergman. Här har man följt barn från åk 3 upp till 48–49 års ålder. En yngre forskare kommer sannolikt att anställas inom projektet.

Resultaten av den tvååriga studien planerar man att publicera i tre vetenskapliga artiklar samt en populärvetenskaplig publikation.

Anslagsbelopp: En miljon kronor.
Ceremoni: Den 14 september 2011 delas anslaget ut vid en ceremoni under akademiens allmänna sammankomst.
Pressfoto av mottagaren finns att ladda ned i marginalen till höger.

Om stiftelsen

För första gången ska medel ur ”Lennart ’Aktiestinsen’ Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle – för forskning till utbildningssystemets fromma” delas ut. Ändamålet med stiftelsen är att ge stöd till forskning som bidrar till vetenskapligt grundad kunskap om individers utveckling. Anslaget uppgår till 1 000 000 kronor och delas ut årligen.