Göran Gustafssonprisen utdelades

Onsdagen den 5 juni utdelades Göran Gustafssonprisen 2002 i Beijersalen till de fem forskare som belönats. Därefter följde en öppen föreläsning av prof. Eleanor Campbell (pristagare 2000) med titeln ”Cluster Impact Dynamics”.

Prisen är de största nationella som utdelas. Förutom ett personligt pris på 100.000 kr får varje pristagare 4,2 miljoner kr i forskningsanslag, fördelat på tre år. De fem pristagarna 2002 är:

Kurt Johansson, 41 år, professor i matematik vid KTH, får priset i matematik, för sin matematiska modellutveckling kring slumpartad tillväxt och språngvisa övergångar i fysikaliska processer och system.

Olle Eriksson, 41 år, professor i fasta tillståndets fysik, Uppsala universitet, får priset i fysik, för sina teoretiska studier av elektroners rörelse i fasta material.

Lars Kloo, 40 år, professor i oorganisk kemi vid KTH, får priset i kemi för sin forskning på metallkluster  kemiska föreningar som spelar stor roll vid utvecklingen av morgondagens avancerade material och nanoteknologi.

Jonas Frisén, 35 år, professor i stamcellsforskning vid Karolinska Institutet, får priset i molekylärbiologi, för sin forskning om stamceller i centrala nervsystemet.

Nils-Göran Larsson, 42 år, docent i medicinsk genetik vid Karolinska Institutet, får priset i medicin för sina studier av cellernas kraftstationer, de s.k. mitokondrierna, och deras betydelse för olika sjukdomar, t.ex. diabetes.