Ny bok om GMO

Frågor som berör genmodifierade växter (GM-växter) väcker mycket känslor. Olika intressegrupper har ofta helt olika uppfattningar om dessa växters fördelar och nackdelar. Akademiledamöterna Roland von Bothmer, Torbjörn Fagerström och Stefan Jansson redogör för forskningsläget i sin nya bok ”Bortom GMO – Vetenskap och växtförädling för ett hållbart jordbruk”. 

Framställningen är baserad på den stora mängd studier som utförts av offentligt finansierade forskare världen över och kan läsas utan specialkunskaper i ämnet. Författarna sätter in GM-växter i sitt historiska och politiska perspektiv, redogör för växtförädlingen i går och i dag samt blickar framåt och beskriver hur växtförädlingen kan bidra till ett hållbart naturbruk som tär mindre på jordens ändliga resurser.

Läs mer på Fri Tanke Förlag

I samband med den nya boken skrev författarna en debattartikel i Svenska Dagbladet den 20 april 2015: Ny genteknik kan ge stora miljövinster.

Läs debattartikeln på SvD Brännpunkt