Genforskare invald i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 10 februari valdes professor Lars Wieslander vid Stockholms universitet in i akademiens klass för biologiska vetenskaper. Han forskar på grundläggande produktionsprocesser i levande celler på molekylär nivå.

Lars Wieslander är professor i molekylär genomforskning vid Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik, Stockholms universitet. Baserat på sina studier av specifika gener hos fjädermygga har Wieslander lyckats skapa en detaljerad modell för evolutionen av de repeterade DNA-sekvenser som gener ofta består av.  

I dag studerar hans forskargrupp bland annat uppbyggnadsprocesser för cellens ”proteinfabriker”, ribosomerna. Hur styrs utformningen och sammansättningen av de byggstenar som till slut bildar den komplexa ribosomen, som bara är cirka 25 nanometer (miljondels millimeter) stor? Dessa processer är generella för celler med cellkärna (eukaryota celler).

Wieslander är också engagerad i att sprida vetenskapens framsteg till en bredare allmänhet. Han har skrivit den populärvetenskapliga boken Vår arvsmassa och många artiklar för Läkartidningen och Forskning och Framsteg.

Mer information

Lars Wieslander, Stockholms universitet