Generaldirektören för WHO i unikt Stockholmsmöte med SIGHT-studenter

– Studenter är viktiga rådgivare till WHO, säger Världshälsoorganisationens generaldirektör dr Tedros Adhanom Ghebreyesus som är på unikt Sverigebesök. När generaldirektören landade valde han att först besöka svenska globalhälsoinstitutet SIGHT på Kungl. Vetenskapsakademien. Där samtalade han med ett 30-tal studenter i SIGHT-nätverket som representerade olika vetenskapliga discipliner, universitet och studentorganisationer.

WHO:s generaldirektör dr Tedros Adhanom Ghebreyesus i samtal med studenter i SIGHTS:s nätverk. Foto: Erik Johannesson

Det är inte första gången dr Tedros möter studenter i Sverige. En gång var samme generaldirektör själv student i epidemiologi vid Umeå universitet. För första gången besöker han nu Sverige som generaldirektör.

– WHO behöver er unga, definitivt. Vi vill engagera er för att skapa innovationer och utveckling, sade dr Tedros och menade att just det här sättet att samlas tvärdisciplinärt runt samma bord för dialog kan skapa den typ av innovationshubbar och nätverk som krävs för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål (SDG) enligt Agenda 2030.

Det var en glad och avslappnad generaldirektör som steg in i Linnésalen på Kungl. Vetenskapsakademien.

– Det krävs nätverk och vänner som inser att vi alla är lika oavsett språk, religion eller utseende. Vi har alla samma längtan efter fred, hälsa och utveckling. Men det finns inga passiva mottagare eller givare för att målen ska uppnås. Vi behöver skapa partnerskap mellan beslutsfattare, akademi och privat sektor. Annars kommer vi inte att lyckas. Vi måste också prioritera de allra mest utsatta. Ibland handlar det till exempel om att satsa mer på utbildning än på avancerad vård.

Unik gruppkänsla

Flera av studenterna lyfte fram att det skapades en unik gruppkänsla runt bordet denna tisdagseftermiddag tillsammans med WHO-chefen.

– Jag tar med mig dr Tedros ord: ”Difference is only about mindset”, konstaterade Magnus Winther från SLS Kandidatförening (Svenska Läkaresällskapet).

– Att som läkarstudent få möjligheten att träffa generaldirektören för WHO var oerhört inspirerande. Överhuvudtaget tycker jag att det är mer stimulerande att diskutera global hälsa tvärdisciplinärt än att diskutera enbart inom sin egen disciplin. Lyckligtvis blir vi allt bättre på det i Sverige, att prata om hållbarhetsmålen över disciplingränser, berättade James Janani, läkarstudent och engagerad i Studentorganisationen IFMSA Sweden.

– Jag är säker på att det blir ringar på vattnet-effekter av detta möte. Vi kan gå tillbaka till våra egna verkligheter, professioner och sammanhang med kraften att ta arbetet med hållbarhetsmålen, global hälsa och etiska frågor vidare, skapa nya ringar, menade Lucas Grzechnik Mörk, Kandidatföreningen Uppsala.

– Det är fantastiskt att SIGHT fått bjuda in studenter till ett bord där många nationaliteter, många unga och representanter för många discipliner för samtal med generaldirektören som så tydligt ville ha råd och inspel från studenterna, betonade professor Peter Friberg, föreståndare för SIGHT.

– En fantastisk uppvisning på vad som händer när Världshälsoorganisationens generaldirektör väljer att träffa studenter från olika discipliner till dialog runt Agenda 2030. Det var ett öppet möte med stor respekt för varandras kunskaper. Det ger oss tro på att vi med gemensamma krafter kan komma framåt i arbetet med hållbarhetsmålen. Dr Tedros betonade hur viktigt det är att studenter tidigt har tvärdisciplinära samtal.

Prioritering bland 17 hållbarhetsmål och 169 delmål?

Med tanke på att FN:s 17 hållbarhetsmål innehåller 169 delmål, menade Gustaf Alexandrie, doktorand i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, att man kan känna en viss oro för att det verkligen investeras pengar där de gör störst nytta och skillnad. Han frågade dr Tedros:
– Hur ska man prioritera och försäkra sig om att åtgärderna blir kostnadseffektiva?

Dr Tedros poängterade att det behövs genuin politisk överlåtelse och öppenhet för att prioritera rätt. Det skiljer sig naturligtvis från land till land och i förhållande till de resurser man har, och det bygger på att man vågar göra saker annorlunda. Dr Tedros menade att bistånd till mottagarländer behöver se vikten av en stark primärvård som de facto kan rädda liv och skapa hälsa. Han ställde sig däremot något tveksam till att länder fokuserar på stora sjukhus som stora industrier istället för att öka produktiviteten i mindre enheter och verksamheter och se till att det finns en fungerande primärvård, fungerande jordbruk och utbildning som i sig skapar bättre hälsa och hållbarhet.

Dr Tedros talar vid ett toppmöte som Sveriges regering står värd för inom Agenda 2030 for Children, End Violence Against Children Solutions Summit i Stockholm den 14–15 februari. Bland deltagarna finns bland andra statsminister Stefan Löfven, H.M. Drottning Silvia och vice generalsekreteraren för FN, Amina Mohamed.

Fakta om SIGHT: Swedish Institute for Global Health Transformation, startades vid Kungl. Vetenskapsakademien i januari 2017 för att stärka forskning och kunskapsspridning om global hälsa. Bill & Melinda Gates Foundation har finansierat institutets start. Ett viktigt uppdrag för SIGHT är att anordna tvärdisciplinära träffar för studenter kring global hälsa. I november 2017 fick cirka 200 Sight-studenter träffa Melinda Gates från Bill & Melinda Gates Foundation.

Fakta om WHO:s generaldirektör dr Tedros

Kontakt

Peter Friberg, föreståndare, SIGHT
peter.friberg@gu.se, +46 70 676 00 13

Erik Johannesson, kommunikatör, SIGHT
erik.johannesson@kva.se, +46 73 328 54 61

SIGHT:s webbplats