Fysiker och matematiker belönas av Akademien

Kungl. Vetenskapsakademien beslutade vid sin allmänna sammankomst 21 februari att utdela Edlundska priset 2018 till Kimberly Dick Thelander, Lunds universitet, och Wallmarkska priset 2018 till Håkan Andreasson, Göteborgs universitet.

Kimberly Dick Thelander, Lunds universitet. Foto: Magnus Bergström (c) KAW.

Edlundska priset 2018, på 50 000 kr, tilldelas Kimberly Dick Thelander, Lunds universitet, ”för hennes utveckling av nya kristallfaser av halvledarmaterial i nanotrådar, och förståelsen av hur dessa faser bildas samt korrelationen mellan nanotrådarnas kristallstruktur och fysikaliska egenskaper”.

 

Håkan Andreasson, Göteborgs universitet. Foto: Setta Aspström.

Wallmarkska priset 2018, på 50 000 kr, tilldelas Håkan Andreasson, Göteborgs universitet, ”för hans matematiska analys av Einsteins ekvationer för allmän relativitetsteori med fysikaliskt realistiska materiemodeller”.