Akademien belönar stora insatser inom naturvetenskap

Tre personer belönas för sina insatser inom genetiska undersökningar, icke-linjär harmonisk analys inom matematik och arbete med optiska material.

Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2013 (biologi)

på 275 000 kr tilldelas Mattias Jakobsson, Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet,

”för hans storskaliga genetiska undersökningar av människans demografiska historia”.

Priset kommer att delas ut vid akademiens högtidssammankomst 5 april 2013.

Wallmarkska priset 2013

på 120 000 kr tilldelas Kaj Nyström, Matematiska institutionen, Uppsala universitet,

”för hans arbeten inom icke-linjär harmonisk analys, speciellt studiet av p-Laplaceoperatorn för randvärdesproblem med låg regularitet”.

Priset kommer att delas ut vid akademiens högtidssammankomst 5 april 2013.

Edlundska priset 2013

på 90 000 kr tilldelas Carlota Canalias, Institutionen för tillämpad fysik, Kungliga Tekniska högskolan,

”för att ha utvecklat nya icke-linjära optiska material och realiserat den första spegellösa optiska parametriska oscillatorn”.

Priset kommer att delas ut vid allmän sammankomst 17 april 2013.