Nya ledamöter invalda i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 9 oktober 2013 valdes Jeffrey Steif, Chalmers tekniska högskola, in i akademiens klass för matematik samt Iain Cameron, Uppsala universitet, Tomas Sjöström, Rutgers University och Peter Juslin, Uppsala universitet in i akademiens klass för samhällsvetenskaper.

Svenska ledamöter

Klassen för matematik

Jeffrey Steif är professor i matematik vid Chalmers tekniska högskola. Steif inledde sin bana som ergodteoretiker och har gjort viktiga bidrag till statistisk mekanik, men kan idag i första hand betecknas som sannolikhetsteoretiker. Sannolikhetsteori omfattar metoder för att beskriva och räkna på slumpmässiga händelser.   I en serie arbeten tillsammans med Robert Burton på 1990-talet knöt Steif samman ergodteori med statistisk mekanik på ett nytt sätt genom att påvisa och analysera fasövergångarna i högredimensionella så kallade ”subshifts of finite type”. Han har också bidragit med viktiga insatser inom perkolationsteorin – både klassisk perkolation och det som kommit att kallas dynamisk perkolation.
Steif har bland annat tilldelats Göran Gustafssonspriset i matematik.

Jeffrey Steif, Chalmers tekniska högskola

Klassen för samhällsvetenskaper

Iain Cameron är professor i internationell rätt vid Uppsala universitet. Cameron är en av Sveriges främsta experter på internationell straffrätt och på frågor rörande Europakonventionen om mänskliga rättigheter.  Camerons forskning har i hög grad ägnats åt konstitutionella frågeställningar med inriktning på mänskliga rättigheter och han har analyserat hur principer om mänskliga rättigheter tillämpas och tolkas mot konstitutionell, EU-rättslig och internationell bakgrund i både Sverige och andra länder. Han har fokuserat bland annat på gränsdragningen mellan nationell säkerhet och mänskliga rättigheter.   Ett av Camerons många uppdrag är att vara en av två svenska representanter i Europarådets kommission för rättstatlig demokrati (Venedigkommissionen).

Iain Cameron, Uppsala universitet

Tomas Sjöström är professor i nationalekonomi vid Rutgers University, New Jersey, USA. Hans huvudsakliga forskningsområde är ekonomisk teori, såväl teoriutveckling som praktiska tillämpningar. Hans första forskningsarbeten handlade om mechanism design (matematiska analyser av sociala institutioner, exempelvis politiska beslutsfattningsprocesser och röstningsmetoder).   Sjöström har också forskat inom ett brett spektrum av frågor inom nationalekonomi och beteendeekonomi. Ofta har det handlat om stora samhällsfrågor, till exempel samhällsorganisation och konflikt, samt hjärnans funktion vid beslutsfattande i strategiska situationer rörande såväl konflikt som samarbete.   Trots sina många år i USA har Sjöström en stark anknytning till Sverige och han är ofta gästforskare på Handelshögskolan i Stockholm.

Tomas Sjöström, Rutgers University

Peter Juslin är professor i psykologi vid Uppsala universitet. Juslins nydanande forskning handlar om hur olika typer av kunskaper och kognitiva begränsningar kommer till uttryck i människors bedömningar och beslut.   Juslins avhandling handlade om det så kallade överskattningsfenomenet. Juslin presenterade en modell som visar relationen mellan den experimentella laboratoriemiljön och den naturliga miljö i vilken kunskap normalt inhämtas. Avhandlingen och vetenskapliga publikationer relaterade till den har på ett avgörande sätt bidragit till en förändrad syn på överskattningsfenomenet.   Juslins forskning har fått internationell uppmärksamhet och bland svenska forskare inom området bedömningar och beslutsfattande är hans studier de mest internationellt citerade under senare år.   

Peter Juslin, Uppsala universitet

Svenska ledamöter

Klassen för matematik

Jeffrey Steif är professor i matematik vid Chalmers tekniska högskola. Steif inledde sin bana som ergodteoretiker och har gjort viktiga bidrag till statistisk mekanik, men kan idag i första hand betecknas som sannolikhetsteoretiker. Sannolikhetsteori omfattar metoder för att beskriva och räkna på slumpmässiga händelser.   I en serie arbeten tillsammans med Robert Burton på 1990-talet knöt Steif samman ergodteori med statistisk mekanik på ett nytt sätt genom att påvisa och analysera fasövergångarna i högredimensionella så kallade ”subshifts of finite type”. Han har också bidragit med viktiga insatser inom perkolationsteorin – både klassisk perkolation och det som kommit att kallas dynamisk perkolation.
Steif har bland annat tilldelats Göran Gustafssonspriset i matematik.

Jeffrey Steif, Chalmers tekniska högskola

Klassen för samhällsvetenskaper

Iain Cameron är professor i internationell rätt vid Uppsala universitet. Cameron är en av Sveriges främsta experter på internationell straffrätt och på frågor rörande Europakonventionen om mänskliga rättigheter.  Camerons forskning har i hög grad ägnats åt konstitutionella frågeställningar med inriktning på mänskliga rättigheter och han har analyserat hur principer om mänskliga rättigheter tillämpas och tolkas mot konstitutionell, EU-rättslig och internationell bakgrund i både Sverige och andra länder. Han har fokuserat bland annat på gränsdragningen mellan nationell säkerhet och mänskliga rättigheter.   Ett av Camerons många uppdrag är att vara en av två svenska representanter i Europarådets kommission för rättstatlig demokrati (Venedigkommissionen).

Iain Cameron, Uppsala universitet

Tomas Sjöström är professor i nationalekonomi vid Rutgers University, New Jersey, USA. Hans huvudsakliga forskningsområde är ekonomisk teori, såväl teoriutveckling som praktiska tillämpningar. Hans första forskningsarbeten handlade om mechanism design (matematiska analyser av sociala institutioner, exempelvis politiska beslutsfattningsprocesser och röstningsmetoder).   Sjöström har också forskat inom ett brett spektrum av frågor inom nationalekonomi och beteendeekonomi. Ofta har det handlat om stora samhällsfrågor, till exempel samhällsorganisation och konflikt, samt hjärnans funktion vid beslutsfattande i strategiska situationer rörande såväl konflikt som samarbete.   Trots sina många år i USA har Sjöström en stark anknytning till Sverige och han är ofta gästforskare på Handelshögskolan i Stockholm.

Tomas Sjöström, Rutgers University

Peter Juslin är professor i psykologi vid Uppsala universitet. Juslins nydanande forskning handlar om hur olika typer av kunskaper och kognitiva begränsningar kommer till uttryck i människors bedömningar och beslut.   Juslins avhandling handlade om det så kallade överskattningsfenomenet. Juslin presenterade en modell som visar relationen mellan den experimentella laboratoriemiljön och den naturliga miljö i vilken kunskap normalt inhämtas. Avhandlingen och vetenskapliga publikationer relaterade till den har på ett avgörande sätt bidragit till en förändrad syn på överskattningsfenomenet.   Juslins forskning har fått internationell uppmärksamhet och bland svenska forskare inom området bedömningar och beslutsfattande är hans studier de mest internationellt citerade under senare år.

Peter Juslin, Uppsala universitet