Fyra framstående forskare invalda i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 9 februari valdes Anders Tunlid, professor i mikrobiologisk ekologi vid Lunds universitet, Olle Kämpe, professor i molekylär medicin vid Uppsala universitet, Jonas Frisén, professor i stamcellsforskning vid Karolinska Institutet och Mee-mann Chang (Miman Zhang), professor vid Chinese Academy of Sciences, Beijing, in i akademien.

Svenska ledamöter

Klassen för biologiska vetenskaper

Anders Tunlid är professor i mikrobiologisk ekologi vid Ekologiska institutionen, Lunds universitet. Hans forskning behandlar ekologi, evolution och genomik hos mikroorganismer. Ett huvudområde är mykorrhiza, ett symbiotiskt  förhållande mellan svampars mycel och växters rötter. Svampen får kolhydrater från växten och ger tillbaka vatten och närsalter och ibland skydd mot sjukdomar. Tunlid var också först med att använda molekylära och genetiska metoder för att studera svampar som infekterar marklevande nematoder (rundmaskar). Nematoderna lever ofta som parasiter hos både växter och djur, men deras utbredning begränsas bland annat av att vissa svampar fångar, penetrerar och dödar dem.  

Klassen för medicinska vetenskaper

Olle Kämpe är professor i molekylär medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet. Kämpe är en kliniskt verksam forskare som också är tungt meriterad inom experimentell forskning. Hans forskning gäller autoimmuna sjukdomar, där vårt immunförsvar börjar angripa kroppens egna strukturer. Störningar i immunsystemet står för en tredjedel av all sjukdom och dödsfall genom sjukdom i västvärlden. Hans forskargrupp har identifierat ett stort antal autoantigen, vilket är av stor betydelse för diagnostik och framtida terapi. På senare tid har forskningen också kommit att omfatta epidemiologiska och genetiska studier av endokrina autoimmuna störningar. De endokrina organen spelar en avgörande roll för många grundläggande funktioner i kroppen, som blodbildning, immunförsvar, ämnesomsättning och uppbyggnad av muskulatur och skelett.

Jonas Frisén innehar Tobias Stiftelsens professur i stamcellsforskning vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet. Friséns forskargrupp studerar stamceller i vuxna organ. Stamceller är särskilt intressanta eftersom de har förmågan att bilda nya celler i kroppen. En viktig komponent vid många sjukdomar är cellförlust, till exempel nervcellsförlust vid Alzheimers sjukdom eller förlust av hjärtmuskelceller vid hjärtinfarkt. Frisén har med hjälp av sina nyutvecklade tvärvetenskapliga metoder, som spänner från biomedicin till kärnfysik, kunnat besvara centrala frågor inom medicinen, som var nervceller nybildas i vuxna hjärnor och att hjärtmuskelceller nybildas hela livet. Han har grundat ett bioteknikföretag som strävar efter att utveckla läkemedel för behandling av bland annat Parkinsons sjukdom och amyotrofisk lateralskleros (ALS).

Utländska ledamöter

Klassen för biologiska vetenskaper

Mee-mann Chang (Miman Zhang) är professor vid Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Chinese Academy of Sciences, Beijing. Changs forskning omfattar både evolutionsbiologi och paleontologi (fossila organismer och deras utvecklingshistoria). Den har lett till många nya insikter och djupare kunskaper om ryggradsdjurens tidiga evolution, framför allt genom studier av kraniets anatomi hos lobfeniga fiskar och tetrapoder (fyrfotadjur). I sitt arbete har hon koncentrerat sig på fiskarnas evolution, och har bland annat gjort betydelsefulla arbeten om nejonögats tidiga utveckling. På senare år har fokus flyttats till moderna fiskarters biologiska variationer och utbredning. Chang påbörjade sina doktorandstudier på Naturhistoriska riksmuseet på 60-talet och har i dag pågående forskningssamarbeten där.