Fyra forskare och en fältassistent belönas för sina insatser av Kungl. Vetenskapsakademien

Fem framstående personer kommer att belönas för sina analyser av propaganda i samband med folkmordet i Rwanda, studier av hjärnans mikrokretsar, arbetet med samlevnaden mellan rovdjur och renar i Norrbotten, studier av supramolekylära system, samt simuleringar av rymdplasma och solvindar.

Belöningarna kommer att delas ut under någon av akademiens kommande sammankomster.

Arnbergska priset 2011 (ekonomi) om 70 000 kr

tilldelas David Yanagizawa Drott, fil.dr i nationalekonomi från Stockholms universitet, och lektor i offentlig förvaltning vid Harvard Kennedy School, Cambridge, MA, USA,

”för hans analys av de kausala effekterna av propaganda i konfliktsituationer”.

Flormanska belöningen 2011 (biologi) om 30 000 kr

tilldelas Gilad Silberberg, fil.dr i neurobiologi från Weizmann Institute of Science, Israel, och lektor vid Karolinska Institutet, Solna,

”för sina studier av hur hjärnans nätverk fungerar på cell- och synapsnivå”.

Sture Centerwalls pris 2011 (naturskydd) om 25 000 kr

tilldelas Peter Segerström, fältassistent, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU),

”för bevarandet av de stora rovdjuren i rennäringsland”.

Lindbomska belöningen 2011 (kemi) om 20 000 kr

tilldelas Kenneth Wärnmark, professor i organisk kemi vid Lunds universitet,

”för hans studier av supramolekylära katalytiska system”.

Strömer Ferrnerska belöningen 2011 om 20 000 kr

tilldelas Mats Holmström, docent i rymdfysik vid Umeå universitet, samt Institutet för rymdfysik, Kiruna,

”för hans unika globala plasmasimuleringar som beskriver solens/solvindens växelverkan med de jordlika planeterna, samt för de nya kunskaper hans simuleringar av energirika neutrala partiklar erbjuder om stjärnvindars växelverkan med exoplaneter – planeter som kretsar runt andra stjärnor”.