Från teoretisk magnetism till brinnande zeppelinare – fem nya ledamöter invalda i akademien

Under den ordinarie sammankomsten den 20 januari valdes fem nya ledamöter in i akademien: Olle Eriksson, professor i teoretisk magnetism vid Uppsala universitet, Birgitta Tullberg, professor i evolutionär ekologi vid Stockholms universitet, Lena Marcusson, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef vid SACO och Eva Ström, läkare, författare och litteraturkritiker.

Klassen för fysik

Olle Eriksson är professor i teoretisk magnetism vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet. Hans forskning involverar teoretisk modellbyggnad för materialegenskaper. Modellerna är grundläggande för skapande av nya material eller förändringar av ett materials specifika egenskaper. Han använder i huvudsak elektronstrukturteori och täthetsfunktionalteori i samband med högpresterande datorberäkningar i sin forskning, som spänner över både fysik och kemi. Materialegenskaper som är i fokus är magnetiska moment, magnetisk anisotropi, magnetiseringsdynamik, ordningsfenomen, fas- och strukturell stabilitet, hårdhet, ytegenskaper, elektrisk ledningsförmåga, optiska egenskaper samt elasticitet. Olle Eriksson tilldelades Göran Gustafssonpriset i fysik 2002.

Klassen för biologiska vetenskaper

Birgitta Tullberg är professor i evolutionär ekologi vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet. Hon var en av de första att utnyttja kunskap om släktskap mellan arter för att undersöka hur skilda egenskaper har utvecklats under olikartade ekologiska förhållanden. I sin forskning studerar hon bland annat utvecklingen av insekters försvar. Vissa arter har en varningsteckning som avskräcker fiender från att attackera, medan de allra flesta undgår upptäckt genom kamouflage. Forskningen belyser varför olika sätt att försvara sig utvecklas under olika omständigheter. Hon har även studerat könsskillnader och omvårdnadsbeteenden hos olika grupper av ryggradsdjur. Ett annat intresseområde är evolution av mänskligt beteende, särskilt i relation till normativ etik. Birgitta Tullberg har varit mån om att förmedla forskning till allmänheten genom föredrag, böcker och artiklar samt genom framträdanden i media.

Klassen för sociala vetenskaper

Lena Marcusson är professor i förvaltningsrätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Hon har bland annat studerat konsekvenser av privatisering av offentliga förvaltningsuppgifter. Vilka regler gäller när en organisation som inte är en myndighet sysslar med myndighetsutövning? Vad händer med offentlighetsprincipen och straffansvaret? Mer specifikt har hon också studerat följderna av kommunernas utökade handlingsutrymme. Vilka verksamheter måste kommunen driva själv och vilka kan överlämnas till privata organ? Hennes forskning har fått betydelse för det praktiska rättslivet, och hon har ofta anlitats som expert, ledamot eller utredare i stora offentliga utredningar, till exempel Förvaltningspolitiska kommissionen 1997, Autonomiutredningen 2008 och Förvaltningslagsutredningen 2009.

Klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap

Gunnar Wetterberg är samhällspolitisk chef vid Sveriges akademikers centralorganisation, SACO. Han har utbildning som historiker och har bland annat skrivit biografier över Axel Oxenstierna och Arvid Horn, ledande svensk politiker under 1700-talet, samt en historik över Riksbanken. Wetterberg har breda kunskaper inom det samhällspolitiska området och har varit chef för Finansdepartementets strukturenhet med ansvar för långtidsutredningarna 1992 och 1995 samt direktör i Svenska Kommunförbundet (numera Sveriges Kommuner och Landsting). Han är aktiv samhällsdebattör och författare till ett stort antal skrifter och debattartiklar. Våren 2009 utsågs han till hedersdoktor vid humanistiska fakulteten, Lunds universitet.

Eva Ström är läkare, författare och litteraturkritiker. Hon arbetade som läkare åren 1974-1988 och har därefter varit författare och skribent på heltid. Sin litterära debut gjorde hon 1977 med diktsamlingen Den brinnande Zeppelinaren. Hittills har hon utgivit nio diktsamlingar och fyra romaner, varav de mest kända är Steinkind, Det mörka alfabetet, Kärleken till matematiken, Brandenburg, och Revbensstäderna. Hennes dikter kännetecknas av ett för henne typiskt medicinskt bildspråk och en kvinnlig associationssfär. Hon har tilldelats ett antal prestigefyllda litterära priser, till exempel Nordiska rådets litteraturpris 2003. Utöver sitt författarskap är Eva Ström verksam som litteraturkritiker på Sydsvenska dagbladet och debattör.