Framstående svenska och utländska forskare invalda i akademien

Vid sammankomsten den 10 september valdes tre svenska och tre utländska framstående forskare in i akademien. Deras forskningsområden sträcker sig från biokemi , geovetenskaper och astronomi till neurovetenskap och ekonomi.

SVENSKA LEDAMÖTER

Klassen för kemi
Claes Gustafsson
är forskare på Institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet och Institutionen för biomedicin vid Göteborgs universitet. Han arbetar i huvudsak med frågor kring transkription i eukaryota celler (celler med kärna). Transkriptionen är en process där genetisk information i cellens DNA översätts till information i RNA, som cellen sedan använder som mall för att tillverka bland annat protein.  På senare tid har han fokuserat på transkriptionen i mitokondrier, cellens ”kraftstation”. Ärftliga störningar i mitokondriers förmåga att producera energi leder ofta till allvarliga sjukdomar, som framför allt drabbar organ med stora energibehov, till exempel hjärta, hjärna, muskler och lever.

Torleif Härd är professor i medicinsk biokemi på Institutionen för biomedicin vid Göteborgs universitet. Hans forskning har ökat förståelsen av sambanden mellan struktur och funktion hos komplex innehållande proteiner, peptider och nukleinsyror. Dessa är tillsammans med fetter och polysackarider de byggstenar som bygger upp allt levande. Delar av hans forskning, som bedrivs i samarbete med läkemedelsföretag, undersöker grunderna för Alzheimer-relaterade sjukdomar.

Klassen för samhällsvetenskaper
Lars Nyberg
är professor i neurovetenskap på Institutionen för integrativ medicinsk biologi och Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet. Han studerar hur olika kognitiva funktioner, särskilt minnesfunktioner, är organiserade i hjärnan. Studierna genomförs med olika hjärnavbildningsmetoder vilket gör det möjligt att visualisera aktiviteten i olika delar av hjärnan samtidigt som en person utför olika uppgifter. Aktuellt är exempelvis att studera om hjärnan delvis kan kompensera för förändringar av dess struktur vid åldrande eller återhämtning efter skada genom att den förändrar sitt funktionella arbetssätt.

UTLÄNDSKA LEDAMÖTER

Klassen för astronomi och rymdvetenskap
Eigil Friis-Christensen
är professor på Institut for Rumforskning og -teknologi vid Danmarks Tekniske Universitet, Köpenhamn. Friis-Christensens vetenskapliga arbete omfattar bland annat kopplingsprocesser mellan solvinden och magnetosfären, och solvariationernas påverkan på atmosfären, inklusive möjlig påverkan på klimatet. Han har också lett stora satellitprojekt med syfte att förstå hur jordmagentism alstras och förändras, och hur man ur magnetfältsmätningarna kan få en bild av processer i jordens inre.

Klassen för geovetenskaper
Veerabhadran Ramanathan
är Victor Alderson Professor of Applied Ocean Sciences och Distinguished Professor of Climate and Atmospheric Sciences på Scripps Institution of Oceanography vid University of California, San Diego, USA. Ramanathan är en mycket framstående forskare inom atmosfärvetenskapen. Hans arbeten handlar bland annat om atmosfärens strålningsbalans, olika gasers växthuseffekt, molnens roll i klimatsystemet och effekterna på klimat och människor av de utbredda stoftmolnen över Asien.

Klassen för samhällsvetenskaper
Jason Shogren
är Stroock Professor of Natural Resource Conservation & Management vid Department of Economics and Finance, University of Wyoming, Laramie, USA. Han är verksam inom flera specialområden, såsom mikroekonomi (producenters och konsumenters samverkan på marknader), miljö- och naturresursekonomi samt offentlig ekonomi. På senare år har han också intresserat sig för paleoekonomi, där man försöker rekonstruera de första människornas resurshushållning.