Framstående matematiker prisas av Akademien

Vid sin ordinarie sammankomst den 12 februari beslutade Kungl. Vetenskapsakademien att utdela Edlundska priset till Cecilia Holmgren vid Uppsala universitet, och Wallmarkska priset till Erik Wahlén vid Lunds universitet.

Edlundska priset 2020

Cecilia Holmgren. Foto: Uppsala universitet

på 100 000 kronor tilldelas Cecilia Holmgren vid Matematiska institutionen, Uppsala universitet ”för framstående forskning avseende slumpmässiga kombinatoriska strukturer, speciellt olika typer av slumpträd”.

Cecilia Holmgren, Uppsala universitet

Wallmarkska priset 2020

Erik Wahlén. Foto: Lunds universitet

på 110 000 kronor tilldelas Erik Wahlén vid Matematikcentrum, Lunds universitet ”för framstående insatser avseende icke-linjära partiella differentialekvationer, inte minst gällande vattenvågor”.

Erik Wahlén, Lunds universitet